2015-03-24 LKM O METROLOGII

Praktycy z lubuskich firm i naukowcy zajmujący się metrologią spotkali się na I Konferencji metrologii współrzędnościowej - Laboratorium pomiarowe 3D- Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, zorganizowanej przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Parku Naukowo-Przemysłowego o Centrum Transferu Technologii Środowiskowych” 24 marca 2015 r. w Strzelcach Krajeńskich. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II: „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

I Konferencja metrologii współrzędnościowej zgromadziła około 40 uczestników, głównie z przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej subregionu gorzowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od części warsztatowej w laboratorium pomiarowym firmy ae-group polska sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Prezentację współrzędnościowych maszyn pomiarowych laboratorium w technologii 3D prowadzili dr inż. Daniel Grochała – pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a zarazem praktyk zatrudniony w ae-group polska sp. z o.o. Wspomagali go Marcin Gębka z ae-group polska sp. z o.o. i Piotr Stiasny z firmy Renishaw Sp. z o.o. Możliwości bardzo precyzyjnych pomiarów z wykorzystaniem urządzeń laserowych, jakimi dysponuje laboratorium pomiarowe 3D ae-group polska sp. z o.o. należy do najnowocześniejszych w Polsce, a swoje usługi oferuje także innym firmom zainteresowanym dokładnymi pomiarami swoich wyrobów w zakresie m.in. pomiarów systemem stykowym sondy, skaningu i pomiarów chropowatości powierzchni.

Sesję plenarną Konferencji w restauracji „Zacisze” w Strzelcach Krajeńskich prowadził dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego, a zarazem prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – inż. Włodzimierz Fleischer. Możliwości metrologiczne oraz ofertę współpracy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. przedstawiał jego dyrektor ds. badań i rozwoju Piotr Gramza. Teoretyczne i praktyczne aspekty metrologii współrzędnościowej w świetle nowych wytycznych zawartych w najnowszych normach prezentował dr inż. Daniel Grochała, który zapoznał zebranych także z ofertą tych usług. O koncepcji  laboratorium 3D GOT PN-P i kolejnych etapach jej realizacji mówił koordynator tego przedsięwzięcia – Tomasz Perłowski. Możliwości sprzętowe najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych firmy Renishaw Sp. z o.o. zaoferował jej kierownik sprzedaży Piotr Stiasny.

 

Konferencja była także okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów specjalistów metrologii i technologów z gorzowskiej części województwa lubuskiego.