Działalność i oferta klastra

 

 

Klaster stwarza swoim członkom korzystne warunki rozwoju, m.in. poprzez współdziałanie Klastra z  organami administracji samorządowej i  państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, rozwojowych oraz szkoleniowych.

 

     Wiodące specjalizacje firm będących członkami Lubuskiego Klastra Metalowego:

 

        konstrukcje spawane dla: przemysłu, energetyki, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa

 

        konstruowanie i montaż, produkcja seryjna i jednostkowa części mechanicznych i podzespołów

 

        zautomatyzowana, precyzyjna obróbka części aluminiowych odlewanych ciśnieniowo

 

        konstrukcje nośne suwnic typu RTG, STS, RMG

 

        urządzenia dźwignicowe, chwytaki, palety podpory oraz przyczepy transportowe, kontenery

 

        konstrukcje offshore, elementy konstrukcji turbin wiatrowych

 

        budowa maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla różnych branż przemysłowych (m.in.: motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej)

 

        produkcja i obróbka odlewów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, budowy łodzi i statków, budowy maszyn i narzędzi i odlewy dla maszyn rolniczych

 

        usługi w zakresie budowy, modernizacji, remontów urządzeń i instalacji energetycznych, chemicznych, ochrony środowiska oraz przemysłowych

 

        budowa, naprawa i modernizacje kotłów energetycznych i urządzeń pomocniczych

 

        remonty, naprawy i modernizacje części mechanicznej turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi

 

        budowa maszyn i linii produkcyjnych do obróbki drewna, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz kompletnych linii technologicznych do łączenia drewna

 

        konstrukcje stalowe hal, wyposażenie ferm hodowlanych

 

        konstrukcje stalowe lekkie (podesty, pomosty, schody, drabiny)

 

        kominki i paleniska, piece wolnostojące, wkłady kominkowe oraz zaawansowane urządzenia grzewcze

 

        realizacja kompletnych obiektów przemysłowych

 

        kompleksowe przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych

 

        badania mechaniczne wyrobów hutniczych i połączeń spawanych, w tym z tworzyw sztucznych

 

        badania niszczące i nieniszczące (VT,PT,MT,UT,RT) złączy spawanych oraz badania metalograficzne makro i mikroskopowe

 

        unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, doradztwo w gospodarce odpadami oraz edukacja ekologiczna

 

        usługi akredytowanego laboratorium fizyko-chemicznego specjalizującego się wykonywaniu analiz na potrzeby branż związanych z gospodarką odpadami 


-    usługi laboratorium pomiarowego 3D w zakresie pomiarów współrzędnościowych


-    badania i komercjalizacja innowacyjnych technologii i usług środowiskowych


-    usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie międzynarodowych standardów zarządzania, oceny zgodności wyrobów i certyfikacji osób.Główne technologie stosowane w firmach metalowych zrzeszonych w LKM:

 

        obróbka wiórowa na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (toczenie
i frezowanie wieloosiowe)

 

        automatyczne cięcie tlenowe i plazmowe stali

 

        technologie spawalnicze, kwalifikowanie technologii spawalniczych wg norm PN-EN ISO i przepisów ASME CODE

 

        cynkowanie ogniowe, malowanie

 

        obróbka plastyczna

 

        montaż maszyn, urządzeń i instalacji

 

        technologia wytwarzania odlewów z żeliwa szarego metodą formowania ręcznego
i metodą pełnej formy

 

        technika pomiarowa 3D

 

        pomiar drgań, osiowanie wałów i sprzęgieł, wyważanie elementów wirujących

 

        obróbka kół zębatych