Kompetencje

 

   

 

 

 

•  Organizacja systemu zbiorowych zakupów materiałów i komponentów do produkcji.

•  Organizacja systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzedaży zdolności produkcyjnych.

•  Organizacja systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalnościach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie działań szkoleniowych.

•  Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności produktowej i procesowej, rozwoju kapitału ludzkiego, pozyskiwania środków na rozwój, rozwoju rynków zbytu.

•  Doradztwo i konsulting.

•  Realizacja różnych form promocji informacji.

•  Wspólne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.