O nas

   
      Lubuska Organizacja Pracodawców jako uczestnik ogólnoeuropejskiego projektu "ClusterNet" stała się promotorem innowacyjnej formy współpracy przedsiębiorstw jaką są klastry. W sierpniu 2007 grupa przedsiębiorstw metalowych podpisała deklarację zaangażowania w inicjatywę klastrową. 30 maja 2008 Stowarzyszenie "Lubuski Klaster Metalowy" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

www.pi.gov.pl