Projekty

 

 

 

1.        Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2010 więcej

Klastry w Polsce. Katalog. więcej

2.        TINA „Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjnej polityki zatrudnienia w branży metalowej pomiędzy landem Brandenburgia
i Polską (województwo Lubuskie)” (Internationaler Erfahrungsaustausch zu innovativer Arbeitspolitik Transnationaler Wissens- und Erfahrungsaustausch zu innovativer Arbeitspolitik im Branchenkompetenzfeld Metall zwischen Brandenburg und Polen) 
więcej

3.        Polskie klastry i polityka klastrowa więcej
(Konferencja: Klastry stymulatorem rozwoju konkurencyjności regionu więcej

Klastry w Polsce. Katalog. więcej

Edukacja i współpraca transgraniczna w klastrze metalowym (wywiad) więcej

4.        Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012 więcej

5.        Projekt systemowy pn. „Lubuskie Centrum Innowacji”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, w ramach Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wizyta studyjna lubuskiej delegacji w Holandii więcej

6.        Projekt "Transgraniczna polityka innowacji regionów partnerskich Województwo Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia" Warsztaty innowacyjne więcej

7.        Kontynuacja projektu TINA: "Green Jobs w przemyśle metalowym - Transnarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie przemian rynku pracy dla nowych wymagań jakościowych i jakości pracy celem uzyskania trwałego rozwoju, w partnerstwie z IMU Institut Berlin GmbH więcej

 8.       INT Lernen  więcej

9.        Gorzowski Ośrodek Technologiczny  Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. więcej

10.    SUBCONTRACTING 2013 więcej

11.    „Migracja czy kooperacja - badanie branży metalowej w obszarze Lubuskie-Brandenburgia” więcej

12. SUBCONTRACRING 2014 więcej


13. EDUKACJA TECHNICZNA DLA RYNKU PRACY 2014


14. Benchmarking klastrów w Polsce-edycja 2014 więcej


15. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO więcej


16. EDUKACJA TECHNICZNA DLA RYNKU PRACY 2015 więcej


17. Projekt "Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych" w ramach programu Leonardo Da Vinci więcej


18. SUBCONTRACTING 2015 więcej


19. LABORATORIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW więcej