Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Konferencja Naukowo – Techniczna „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, Lubuska Organizacja Pracodawców, Lubuski Klaster Metalowy oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. zapraszają na spotkanie nauki i biznesu w ramach międzynarodowej konferencji.
Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 roku w godzinach 10.00-16.00 w budynku Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża nr bud. 6 sala 301 , ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi technologiami stosowanymi w informatyce, energetyce, wytwarzaniu i mechanice.

Zakres tematyczny

1. „Kierunki zmian branży energetycznej”, która obejmuje m. in. potencjał rozwojowy energetyki ze źródeł odnawialnych, politykę rozwoju ekoenergii przez samorząd gminny i powiatowy, energetykę konwencjonalną, zmiany klimatyczne lub pokrewne.

2. „Nowoczesne technologie w informatyce”, która obejmuje bezpieczeństwo danych, zastosowania sztucznej inteligencji, metody programowania, przemysłowe zastosowania informatyki lub pokrewne.

3. „Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn”, która obejmuje techniki wytwarzania, konstrukcje maszyn, inżynierię materiałową lub pokrewne.

Strona konferencji.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl