Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

O nas

15-lecie działalności Lubuskiego Klastra Metalowego.

Tegoroczne Regionalne Forum Przemysłowe połączone zostało z uroczystymi obchodami jubileuszu 15-lecia Lubuskiego Klastra Metalowego. Zakres tematyczny Forum pokrywał się z zagadnieniami poruszanymi w ramach utworzonego przez LKM Partnerstwa pn. SMART FACTORY 4.0.

Partnerstwo to zostało utworzone w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Realizacja planowanych w ramach partnerstwa działań ma za zadanie przyczynić się do znacznego podniesienia potencjału regionalnych przedsiębiorstw oraz wspierać generowanie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. 

Specjalnie z tej okazji został przygotowany film, który przybliża działalność i osiągnięcia Klastra:

Opieka medialna:

Informacje lubuskie: 17 listopada 2023, od 3:08

Lubuski Raport Gospodarczy: 28 listopada 2023

Jubileusz 10-lecia Lubuskiego Klastra Metalowego (TVP 3 Gorzów).

Lubuski Klaster Metalowy jest jedynym klastrem w regionie zweryfikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, spełniającym standardy zarządzania oraz zweryfikowanym pięciokrotnie w ramach benchmarkingu klastrów.

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008. Impulsem do powstania LKM było uczestnictwo w ogólnoeuropejskim projekcie Cross-Border ClusterNet. Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej na tamten czas formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego, grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Obecnie działamy realizując strategię rozwoju na lata 2013-2020. Zgodnie z jej zapisami naszą MISJĄ jest:

Tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej poprzez:

 • aktywne wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjności,
 • zwiększanie międzynarodowej konkurencyjności branży metalowej,
 • wypracowywanie wartości dodanej dla przedsiębiorstw współpracujących w ramach klastra.

Wspieranie tworzenia kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywną współpracę pomiędzy członkami klastra, sektorem badawczo-rozwojowym, instytucjami otoczenia biznesu oraz poprzez współpracę ze sferą edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wyższa specjalizacja regionu i zwiększanie atrakcyjności województwa lubuskiego.

Wyróżniają nas następujące cechy:

 • Partnerstwo:
  • budujemy dobre relacje pomiędzy podmiotami w klastrze, aktywnie współpracujemy ze sferą edukacji i sektorem publicznym,
  • działamy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.
 • Kreatywność:
  • tworzymy nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.
 • Innowacyjność:
  • dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,
  • tworzymy wartość dodaną dla przedsiębiorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjności.
 • Profesjonalizm:
  • zapewniamy kompetentną obsługę firm adekwatną do potrzeb członków klastra.
 • Internacjonalizacja:
  • jesteśmy organizacją zaangażowaną we współpracę międzynarodową,
  • jesteśmy ważnym partnerem Województwa w obszarze jego transgranicznej współpracy.

Wieloletnie działania związane ze wspieraniem innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez aktywną współpracę z sektorem publicznym i szkolnictwem zawodowym oraz inicjowanie tworzenia technicznych kierunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, znalazły swoje uznanie w oczach Ministra Gospodarki, który w 2015 roku przyznał klastrowi specjalną nagrodę.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl