Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

MATERIAL FORUM Konferencja szkoleniowa na temat badań materiałowych

W dniach 09-10 października 2019 w Pałacu Wojanów w Jeleniej Górze ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. organizuje konferencję szkoleniową poświęconą badaniom materiałów tj. naprężeń resztkowych, składu, zawartości austenitu szczątkowego, konduktywności, wytrzymałości, twardości oraz deformacji. Konferencja składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych badaniami materiałowymi.
17.09.2019
więcej ...

Konferencja "Cywilizacyjne wyzwania informatyki - Smart Cities"

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na konferencję naukową, z cyklu Cywilizacyjne wyzwania informatyki. W tym roku z głównym tematem będą rozwiązania inteligentnych miast tzw. Smart Cities, konferencja odbędą się w dniu 19 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Techniczny, ul. Chopina 52 (bud. 5).
16.09.2019
więcej ...

Zaproszenie na II Forum Gospodarcze Gorzowski Archipelag Rozwoju, 26.09.2019

W imieniu organizatorów zapraszamy na drugą edycję Forum Gospodarczego Gorzowski Archipelag Rozwoju! W tym roku poruszymy temat kształtowania kompetencji przyszłości. Wydarzenie odbędzie się 26 września na Auli Akademii Jakuba z Paradyża (budynek nr. 5) przy ulicy Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.
3.09.2019
więcej ...

Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712

Zapraszamy Państwa na kolejne kursy z zakresu badań nieniszczących organizowane wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w systemie w tzw. sesji wyjazdowej. Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712
3.09.2019
więcej ...

Kurs: Personel nadzorująco-kontrolujący jakość antykorozyjnych powłok malarskich wg wymagań normy PN-EN 1090-2 (wraz z egzaminem certyfikującym)

Zapraszamy Państwa na kurs personelu ds. ochrony antykorozyjnej organizowany wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Spawalnictwa w systemie w tzw. sesji wyjazdowej: termin 21-25 października 2019 r. Celem szkolenia jest przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944-7. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych.
2.09.2019
więcej ...

XVIII Szczecińskie Seminarium Spawalnicze

12 września (czwartek) w budynku WIMiM ZUT przy alei Piastów odbędzie się coroczne spotkanie spawalników naszego Regionu. Seminarium organizowane przez firmę Linde Gaz Polska oraz Zakład Spawalnictwa ZUT w Szczecinie.
27.08.2019
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl