Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

SEMINARIUM: „Air Products partnerem biznesowym jako ekspert w zakresie gazów technicznych, spawalnictwa i suchego lodu” ODWOŁANE

SEMINARIUM: „Air Products partnerem biznesowym jako ekspert w zakresie gazów technicznych, spawalnictwa i suchego lodu”
22.11.2020
więcej ...

Sukces VI Kongresu Klastrów Polskich

Odbywający się w minionym tygodniu VI Kongres Klastrów Polskich, pomimo utrudnień związanych z pandemią i formuły online, okazał się wielkim sukcesem. Liczba uczestników tego wydarzenia przekroczyła 1700 osób.
17.11.2020
więcej ...

VI Kongres Klastrów Polskich

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” serdecznie zapraszamy do udziału w VI Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r.
3.11.2020
więcej ...

KONGRES pod patronatem

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że VI KONGRES KLASTRÓW POLSKICH, w którego organizację zaangażował się nasz klaster, został objęty Patronatem Honorowym przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.
2.11.2020
więcej ...

PRZEMYSŁ 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 20.11.2020 r. organizuje zdalną konferencję "Przemysł 4.0", w której można przedstawić wyniki swoich prac naukowych o tematyce obejmującej przede wszystkim najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń.
28.10.2020
więcej ...

Nowi członkowie w LKM

W ostatnim czasie grono klastrowiczów powiększyło się o nowych członków wspierających. Następujące firmy dostrzegły wartość we wspólnych, klastrowych działaniach:
28.10.2020
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl