Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

W dniu 1 października 2021 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Studentów, zaproszonych gości oraz kadrę naukowo-dydaktyczną powitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
1.10.2021
więcej ...

VII Kongres Klastrów Polskich

Przedmiotem VII Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja, której hasłem przewodnim jest „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027.Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19”.
1.10.2021
więcej ...

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii im. Jakuba z Paradyża odbędzie się 1 października br.
27.09.2021
więcej ...

Kongres Gospodarczy - Lubuskie 2021

Kongres Gospodarczy - Lubuskie 2021 Wydarzenie swoją tematyką obejmie najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekologii i jakości życia, inteligentnymi technologiami, społeczeństwem cyfrowym oraz marketingiem terytorialnym.
27.09.2021
więcej ...

Dobre strony Polskiego Ładu – jak wykorzystać ulgi podatkowe. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Arena Tax

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego Arena Tax, zaprasza na bezpłatny webinar pod tytułem: „Dobre strony Polskiego Ładu – jak wykorzystać ulgi podatkowe?”
20.09.2021
więcej ...

ITM INDUSTRY EUROPE 2021

ITM INDUSTRY EUROPE 2021 Subcontracting 2021 - Targi Kooperacji Przemysłowej
29.08.2021
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl