Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Klastrowi przedsiębiorcy wśród nagrodzonych

W minionym tygodniu, w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyło się II Forum Gospodarcze Gorzowski Archipelag Rozwoju w duchu Open Eyes Economy. Tegoroczne spotkanie poświęcone było kompetencjom przyszłości, które na rynku pracy będą niezbędne w dobie gospodarki cyfrowej. Natomiast podczas gali, wieńczącej Forum wręczone zostały nagrody „Nawigator Biznesu MOF”.
1.10.2019
więcej ...

Kurs: Personel nadzorująco-kontrolujący jakość antykorozyjnych powłok malarskich wg wymagań normy PN-EN 1090-2 (wraz z egzaminem certyfikującym)

Celem szkolenia jest przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944-7. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych.
30.09.2019
więcej ...

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020

Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Senat AJP mają zaszczyt zaprosić Państwa na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 1 października 2019 r. w Auli im. prof. Stanisława Kirkora, w budynku nr 5, przy ul. Fryderyka Chopina 52. Inaugurację poprzedzać będzie Uroczysta Msza Św. oraz uroczysty pochód do kampusu AJP.
25.09.2019
więcej ...

Spotkania informacyjne - eksport i inwestycje za granicą

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego, w ramach projektu systemowego pt.: ”Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”
23.09.2019
więcej ...

MATERIAL FORUM Konferencja szkoleniowa na temat badań materiałowych

W dniach 09-10 października 2019 w Pałacu Wojanów w Jeleniej Górze ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. organizuje konferencję szkoleniową poświęconą badaniom materiałów tj. naprężeń resztkowych, składu, zawartości austenitu szczątkowego, konduktywności, wytrzymałości, twardości oraz deformacji. Konferencja składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych badaniami materiałowymi.
17.09.2019
więcej ...

Konferencja "Cywilizacyjne wyzwania informatyki - Smart Cities"

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na konferencję naukową, z cyklu Cywilizacyjne wyzwania informatyki. W tym roku z głównym tematem będą rozwiązania inteligentnych miast tzw. Smart Cities, konferencja odbędą się w dniu 19 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Techniczny, ul. Chopina 52 (bud. 5).
16.09.2019
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl