Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

EUROPEJSKA KONFERENCJA KLASTROWA 2022 Praga

Europejska Konferencja Klastrów skupia się na współpracy: skupia interesariuszy, decydentów, menedżerów klastrów, naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwo w celu budowania powiązań i inicjowania nowych pomysłów na inwestycje.
16.08.2022
więcej ...

Seminarium: Jak zbudować dobry klaster? Czyli odmiana partnerstwa przez przypadki.

Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w seminarium: Jak zbudować dobry klaster? Czyli odmiana partnerstwa przez przypadki.
16.08.2022
więcej ...

Webinar: Klastry i misje w Horyzoncie Europa

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców poruszających się w obszarze badań i innowacji na webinar poświęcony klastrom i misjom w programie ramowym Horyzont Europa, które odbędzie się 30 czerwca br. w godz. 10.00 – 11.15.
10.06.2022
więcej ...

Clusters as platforms for business – research relations

9 czerwca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Clusters as platforms for business – research realtions”. Celem konferencji była m.in. prezentacja wyników badań projektu „Clusters as platforms for business-research (B2R/ research business (R2B) relations”, dofinansowanego ze środków Międzynarodowego Fundusz Wyszehradzkiego. Podczas konferencji omówiono również kierunki i dalsze możliwości rozwoju współpracy B2R/R2B w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
9.06.2022
więcej ...

SMART FACTORY 4.0 na konferencji

2 czerwca w Szczecinie odbyła się konferencja pt. „Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”, podczas której omawiane były różne aspekty transformacji w kierunku Przemysłu Przyszłości.
6.06.2022
więcej ...

Równość płci w Horyzoncie Europa - webinar

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z programu ramowego Horyzont Europa na szkolenie poświęcone aspektom równości płci w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter online i odbędzie się już 9 czerwca br. w godz. 10:00-11:30.
25.05.2022
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl