Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Przemysł – nauka dobre połącznie

W imieniu Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Klastra Metalowego, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z serii „Przemysł – nauka dobre połącznie”, które odbędzie się 12 marca 2021 r. o godz. 14:00 w formule hybrydowej.
4.03.2021
więcej ...

Klaster w kierunku innowacji

W minionym miesiącu Lubuski Klaster Metalowy zaangażował się w działania mające na celu wzrost innowacyjności, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i na poziomie klastra i jego członków.
1.03.2021
więcej ...

Gospodarcza Inauguracja Roku 2021 r.

Tegoroczna edycja GIR 2021 była w dużej mierze związana z tym wszystkim co wydarzyło się w ostatnich 12 miesiącach w gospodarce.
19.02.2021
więcej ...

HARTOWNIA - ZAKŁAD USŁUGOWY AMP Sp. z o.o.

Doświadczenie w branży od 1995 r. pozwoliło nam wykreować innowacyjny sposób prowadzenia precyzyjnej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.
19.02.2021
więcej ...

Konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027- woj. lubuskie

18.02.2021
więcej ...

Lubuskie ma Strategię Rozwoju do 2030 roku!

Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku.
15.02.2021
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl