Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Zebranie Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

10 grudnia 2021r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się zebranie Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.
12.01.2022
więcej ...

Kolejny patent w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił patentu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wynalazek pt. "Mechaniczny konfigurowany uchwyt z multiplikacyjnym wzmacniaczem siły".
12.01.2022
więcej ...

współpraca zagraniczna LKM

Pomimo niesprzyjających warunków pandemicznych Lubuski Klaster Metalowy nie rezygnuje z rozwijania kontaktów transgranicznych.
28.12.2021
więcej ...

Z najlepszymi życzeniami ...

Z najlepszymi życzeniami...
24.12.2021
więcej ...

Wizyty studyjne studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Klaster Metalowy poszukuje firm, które chciałyby gościć u siebie studentów (głównie kierunków: Informatyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn) podczas wizyt studyjnych, które realizowane są w ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI", dofinansowanego ze środków EFS.
12.12.2021
więcej ...

Benchmarking klastrów 2020

Benchmarking klastrów w Polsce jest badaniem cyklicznym. Dotychczas zrealizowano cztery edycje badania – w latach 2010, 2012, 2014 i 2018. Lubuski Klaster Metalowy jest jedynym klastrem w województwie, który zakwalifikował się do badania w piątej edycji. Również jako jedyny klaster w Lubuskiem brał udział we wszystkich poprzednich badaniach.
7.12.2021
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl