Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Targi "Startzeit" w Eisenhuttenstadt

Serdecznie zapraszamy do udziału w zupełnie nowym wydarzeniu jakim jest „Startzeit”. Spotkanie, które odbędzie się 16 listopada 2019 r. w Eisenhuttenstadt, jest połączeniem targów edukacyjnych dla młodzieży, targów pracy i spotkania dla całych rodzin i łączyć będzie w sobie platformę cyfrową i spotkania w realu, które stworzą ramy do prezentacji firm i promowania kształcenia zawodowego w sposób praktyczny.
2.11.2019
więcej ...

Warsztaty – inteligentne specjalizacje w perspektywie finansowej 2021-2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach warsztatowych poświęconych inteligentnym specjalizacjom w kolejnej perspektywie finansowej.
2.11.2019
więcej ...

CZŁONKOWIE LUBUSKIEGO KLASTRA METALOWEGO WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU LUBUSKIEGO LIDERA BIZNESU 2019

28 października, w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się tegoroczna Gala Finałowa LUBUSKIEGO LIDERA BIZNESU. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych nie zabrakło członków naszego klastra.
2.11.2019
więcej ...

Kongres Gospodarczy Lubuskie 2019

W dniach 10 i 11 pażdziernika br., w Zielonej Górze odbył się Kongres Gospodarczy Lubuskie 2019.
2.11.2019
więcej ...

Nowa firma w LKM

Firma Konstrukcje, Grafika Leszek Łubieński działa na rynku od 1993r. Podążając za najnowszymi technologiami, od kilku lat zajmuje się wytwarzaniem części z tworzyw sztucznych w technologii druku 3D.
21.10.2019
więcej ...

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz podpisali w środę umowę partnerską, dotyczącą przygotowania i realizacji projektu – powstania w naszym mieście Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości. Jego siedzibą ma zostać Willa Jaehnego.
21.10.2019
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl