Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Lubuski Lider Biznesu

Po roku przerwy Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wznawia konkurs Lubuski Lider Biznesu. Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nabór wniosków, który potrwa do 15 lipca.
10.06.2021
więcej ...

Czerwcowe warsztaty sieciujące w ramach procesu wyznaczenia kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji

Celem warsztatów jest sieciowanie oraz przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów jakie będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027.
4.06.2021
więcej ...

Jak firmy produkcyjne mogą skutecznie konkurować i stawiać czoła wyzwaniom?

W trakcie webinaru opowiemy w jakiej „kondycji do konkurowania” są firmy m.in. z branży obróbki metali na podstawie wyników raportu „Index MiU 2020” – sektorowy indeks konkurencyjności dla firm przemysłowych z wybranych sektorów.
3.06.2021
więcej ...

Air Products - Seminarium Spawalnicze

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Webinarium Spawalniczym Air Products, gdzie przedstawiliśmy rozwiązania redukujące koszty spawania oraz maksymalizujące bezpieczeństwo korzystania z tlenu i acetylenu.
1.06.2021
więcej ...

Relacja z konferencji podsumowującej projekt ViVA 4.0

Konferencja odbyła się 18 maja 2021 r. w formule hybrydowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz on-line poprzez platformę ZOOM.
24.05.2021
więcej ...

Konferencja podsumowująca projekt ViVA 4.0

Konferencja podsumowująca projekt ViVA 4.0: „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” / Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”
12.05.2021
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl