Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

PRZEMYSŁ 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 20.11.2020 r. organizuje zdalną konferencję "Przemysł 4.0", w której można przedstawić wyniki swoich prac naukowych o tematyce obejmującej przede wszystkim najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń.
28.10.2020
więcej ...

Nowi członkowie w LKM

W ostatnim czasie grono klastrowiczów powiększyło się o nowych członków wspierających. Następujące firmy dostrzegły wartość we wspólnych, klastrowych działaniach:
28.10.2020
więcej ...

Jubileusz Mechanika

W piątek 23 października 2020 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie odbyło się podsumowanie, trwających dwa tygodnie, uroczystości jubileuszowych. Gorzowski Mechanik jest najstarszą szkołą zawodową w mieście i regionie.
24.10.2020
więcej ...

Pomoc dla Hospicjum

Mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, udało się sfinalizować akcję charytatywną "Kalendarze cegiełkowe" i gorzowskie Hospicjum im. Św. Kamila otrzymało kwotę 4300 zł.
21.10.2020
więcej ...

Walne Zebranie Członków 2020

Z uwagi na pandemię, tegoroczne Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego odbyło się później niż zwykle, bo dopiero 17 września 2020 roku.
19.10.2020
więcej ...

Strategia Gorzów 2030

Prezydent Jacek Wójcicki, w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030, zaprasza do udziału w debatach publicznych – warsztatach dotyczących wizji i misji Gorzowa Wielkopolskiego oraz celów strategicznych i priorytetów rozwoju.
15.10.2020
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl