Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Nowy członek w LKM - H&Synowie Zbigniew Wychowałek

Firma H&Synowie Zbigniew Wychowałek istnieje na Polskim rynku od 2010. Zajmuje się głównie metaloplastyką i kowalstwem artystycznym. Zgromadzone doświadczenie oraz zdobyta wiedza gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.
16.04.2021
więcej ...

ITA - nowy członek LKM

Firma ITA jest polskim przedsiębiorstwem, które od 21 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny metrologii przemysłowej oraz systemów narzędziowych. W swojej ofercie posiada rozwiązania ścisłej światowej czołówki producentów urządzeń pomiarowych i narzędzi skrawających.
16.04.2021
więcej ...

Lubuskie FOrum Innowacji

Lubuskie Forum Innowacji kontynuuje swoje działania mające na celu współtworzenie polityki innowacyjnej w regionie. Przy udziale przedstawicieli naszych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, a także samorządu i administracji konsultowane są działania mające na celu pobudzenie innowacji, które będą warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych w kolejnej perspektywie.
30.03.2021
więcej ...

Klastry motorem rozwoju regionu

Na stronach Gazety Wyborczej ukazał się niedawno artukuł pokazujący wartość współpracy w ramach klastrów. Jako modelowy w naszym regionie przedstawiony został nasz klaster - Lubuski Klaster Metalowy.
30.03.2021
więcej ...

Przemysł – nauka dobre połącznie-informacje po spotkaniu

W imieniu Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Klastra Metalowego, serdecznie dziękujemy za udziału w spotkaniu z serii „Przemysł – nauka dobre połącznie”, które odbyło się 12 marca 2021 r.
22.03.2021
więcej ...

Seminarium Spawalnicze

Firma Air Products, wiodący producent gazów technicznych oraz specjalista w kompleksowych rozwiązaniach dla branży metalowej i członek Lubuskiego Klastra Metalowego, serdecznie zaprasza na bezpłatne Seminarium Spawalnicze: Rozwiązania dające realne oszczędności oraz maksymalne bezpieczeństwo w spawaniu w osłonie gazów oraz w procesach cięcia
9.03.2021
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl