Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

"Transformacja energetyczna i cyfryzacja – wyzwania dla rozwoju lokalnego i kształcenia zawodowego w Euroregionie"

Podczas konferencji pochylimy się nad następującymi zagadnieniami: Jakie szanse daje przejście na ekologiczną produkcję stali ? W jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie nad Odrą i Wartą mogą partycypować w zmianach ? Czy jest potrzeba uwzględnienia nowych kwalifikacji w procesie kształcenia zawodowego ? Co trzeba zrobić, aby zwiększyć atrakcyjność ośrodków przemysłowych w Euroregionie ?
5.03.2023
więcej ...

Warsztaty pt.: "Symulatory wirtualnej rzeczywistości VR w szkoleniu operatorów urządzeń".

Warsztaty pt.: "Symulatory wirtualnej rzeczywistości VR w szkoleniu operatorów urządzeń". Prezentacja możliwości i korzyści z prowadzenia szkoleń i kursów zawodowych z wykorzystaniem symulacji w technologii VR.
5.03.2023
więcej ...

Polskie konsorcja w europejskiej sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

Powołanie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (ang. European Innovation Hubs – EDIH) wskazano jako jedno z kluczowych działań w celu realizacji założeń Programu „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme).
20.02.2023
więcej ...

RYNEK NIEMIECKI - ROZWÓJ EKSPORTU I INWESTYCJI ZA GRANICĄ

Rynek niemiecki – jak założyć firmę w Niemczech i jak utrzymać się na rynku niemieckim.
20.02.2023
więcej ...

RYNEK SKANDYNAWSKI - ROZWÓJ EKSPORTU I INWESTYCJI ZA GRANICĄ

Rynek skandynawski – prowadzenie biznesu w Skandynawii na przykładzie Finlandii, Danii, Szwecji.
20.02.2023
więcej ...

Sieć Firm Przyszłości PFR: „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”

Fundusze europejskie to szansa dla każdego polskiego przedsiębiorcy, który ma zamiar dalej rozwijać swoją firmę oraz wdrażać innowacyjne produkty lub usługi.
20.02.2023
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl