Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Pokaz mikroskopu laserowego do pomiarów 3D LEXT

W piątek 31.01.2020 o godz. 10.00 Wydział Techniczny odwiedzą przedstawiciele firmy Olympus z mikroskopem laserowym do pomiarów 3D LEXT.
21.01.2020
więcej ...

Konferencja szkoleniowa - CT & SCAN FORUM

W imieniu firmy ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zapraszamy uprzejmie do udziału w Konferencji Szkoleniowej - CT & SCAN FORUM
20.01.2020
więcej ...

Międzynarodowa Konferencja pn."Przemysł 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń"

W dniach 16 i 17 kwietnia br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pn. Przemysł 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń.
17.01.2020
więcej ...

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii Województwa Lubuskiego 2030
17.01.2020
więcej ...

Clusterkonferenz Metall Brandenburg 2019

Temat konferencji: „Od Big Data do Smart Metal” („Von Big Data zu Smart Metal”) pozwolił pokazać różne perspektywy rozwoju cyfryzacji na szeroko rozumianą branżę metalową.
19.12.2019
więcej ...

20-lecie LSG

W miniony poniedziałek, tj.16 grudnia, Lubuski Sejmik Gospodarczy świętował swoje 20-lecie.
19.12.2019
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl