Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LKM 2024

W sali wykładowej Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim 19 czerwca 2024 roku odbyło się V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy.

Zebranie dokonało podsumowania i oceny działalności Lubuskiego Klastra Metalowego, a także określiło kierunki działania na okres następnej kadencji 2024-2028.

Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy wybrano 7-osobowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na czteroletnią kadencję. Do zarządu dołączyły nowe osoby, tj. Pani Agnieszka Tront – Stefańczuk, dyrektorka ds. finansów i administracji, NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Pan Jerzy Tutaj, wiceprezes zarządu Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o., oraz Włodzimierz Fleischer, wiceprezes SIMP, natomiast Pan Andrzej Graczykowski, ustępujący prezes zarządu, został wybrany do komisji rewizyjnej. Na pozostałych członków komisji wybrano Pana Andrzeja Kucińskiego oraz Pana Ryszarda Bartza.
Po ukonstytuowaniu się zarządu, prezesem zarządu został Pan Włodzimierz Fleischer, a Pan Andrzej Kuciński przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Sporo uwagi poświęcono też przyszłym zamierzeniom i działaniom klastra, m.in. uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego, realizacji celów i przedsięwzięć w ramach Porozumienia na rzecz rozwoju obszaru kluczowego w ramach Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji Innowacyjny Przemysł pn. SMART FACTORY 4.0 oraz najbliższym wydarzeniom.

W części dyskusyjnej zebrania wystąpienia tematyczne, Andrzej Rosiek – dyrektor COP Poznań przedstawił prezentację pt.: Oferta finansowa ARP S.A.

Władze Stowarzyszenia wybrane na kadencję 2024-2028:

Zarząd:

  • Włodzimierz Fleischer – prezes zarządu (Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP)
  • Katarzyna Cheba – wiceprezeska zarządu (Przewodnicząca Rady Dyscypliny ekonomia i finanse, Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)
  • Roman Mizerny – wiceprezes zarządu (Prezes Zarządu HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.)
  • Zbigniew Rudowicz wiceprezes zarządu (Dyrektor Operacyjny, Prokurent Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o.)
  • Agnieszka Tront – Stefańczuk – członkini zarządu (Dyrektorka ds. Finansów i Administracji, NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.)
  • Mariusz Batura – członek zarządu (Prezes Zarządu GOTECH Sp. z o.o.)
  • Jerzy Tutaj – członek zarządu (Wiceprezes Zarządu, Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.)

Komisja Rewizyjna LKM

  • Andrzej Kuciński  (Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
  • Ryszard Bartz (PUH TEST Ryszard Bartz)
  • Andrzej Graczykowski.
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl