Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości uruchomiła narzędzie do Mapowania technologii

26 stycznia zostało uruchomione narzędzie do Mapowania technologii opracowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości we współpracy z trzema klastrami z branży obróbki metali: Radomskim Klastrem Metalowym, Lubuskim Klastrem Metalowym i Evoluma Klaster Przemysłowy.
2.02.2024
więcej ...

greenSME grant na projekt pilotażowy w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

greenSME ma na celu wsparcie produkcyjnych MŚP w procesie zrównoważonej transformacji poprzez udzielenie wsparcia doradczego przy przygotowaniu planu działań oraz wsparcia finansowego na projekt pilotażowy w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczący wybranego przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy MŚP produkcyjnego z dostawcą usług specjalistycznych lub/i rozwiązań technologicznych.
29.01.2024
więcej ...

Spotkanie z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa

W dniu 24.01.2024 r. w siedzibie naszej HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. odbyło się spotkanie zainicjowane przez Lubuski Klaster Metalowy oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa. Motywem przewodnim spotkania było omówienie współpracy gospodarki, szkół średnich i administracji w zakresie kształcenia przyszłej kadry spawalniczej.
26.01.2024
więcej ...

SUBCONTRACTING 2024

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnej edycji targów SUBCONTRACTING 2024, która odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów  Poznańskich w dniach 4-7.06.2024 w ramach bloku ITM INDUSTRY EUROPE, największymi organizowanymi w Polsce targami branży przemysłowej.
25.01.2024
więcej ...

Boże Narodzenie 2023

Dziękujemy Wam, że byliście z nami kolejny rok; za wsparcie i wspólne tworzenie innowacyjnych projektów i rozwiązań prowadzących do rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej i maszynowej.
23.12.2023
więcej ...

Warsztaty: „Zastosowania przemysłowe druku 3D z tworzyw sztucznych. Kiedy w praktyce korzystać z druku 3D?”

Warsztaty: „Zastosowania przemysłowe druku 3D z tworzyw sztucznych. Kiedy w praktyce korzystać z druku 3D?”
10.12.2023
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl