Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ 10-LECIA LUBUSKIEGO KLASTRA METALOWEGO

W tym roku mija dokładnie 10 lat od oficjalnego rozpoczęcia działalności przez Lubuski Klaster Metalowy
14.10.2018
więcej ...

Clusterkonferenz Metall Brandenburg,14.11.2018 w Eberswalde

"Automatyzacja w dobie przemysłu 4.0" to główny temat tegorocznej edycji. Wirtschaftsförderung Brandenburg, Branchennetzwerke profil.metall, ME-Netzwerk Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs zapraszają do udziału w 6. Clusterkonferenz Metall Brandenburg 2018.
14.10.2018
więcej ...

Warsztaty: „ODPADY – ZMIANY 2019”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na Warsztaty: „Odpady – zmiany 2019”. Adresaci: Wytwórcy odpadów przemysłowych. Podmioty prowadzące: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, transport odpadów, pośrednicy w obrocie odpadami, sprzedawcy odpadów, inne podmioty świadczące usługi w obszarach związanych z gospodarką odpadami
12.10.2018
więcej ...

GRAND OPENING FAMOT 8th – 12th OCTOBER 2018

Z wielką przyjemnością uczestniliśmy w Wystawie Firmowej, w dniu 11 października 2018. Zaprezentowano nam:
12.10.2018
więcej ...

18.09.2018 spotkanie w Poczdamie

W dniu 18.09.2018 w ramach wizyty delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Brandenburgii,
27.09.2018
więcej ...

Wizyta studyjna ViVA 4.0 w QCW GmbH Eisenhüttenstadt "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe"

26.09.2018
więcej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl