Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Strategia rozwoju

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej

Misja

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej poprzez:

 • aktywne wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjności,
 • zwiększanie międzynarodowej konkurencyjności branży metalowej,
 • wypracowywanie wartości dodanej dla przedsiębiorstw współpracujących w ramach klastra.

Wspieramy tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywną współpracę pomiędzy członkami klastra oraz poprzez współpracę ze sferą edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wyższa specjalizacja regionu. i zwiększanie atrakcyjności województwa lubuskiego.

Wyróżniają nas następujące cechy:

Partnerstwo:

 • budujemy dobre relacje pomiędzy podmiotami w klastrze, aktywnie współpracujemy ze sferą edukacji i sektorem publicznym,
 • działamy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.

Kreatywność:

 • tworzymy nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.

Innowacyjność:

 • dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,
 • tworzymy wartość dodaną dla przedsiębiorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjności.

Profesjonalizm:

 • zapewniamy kompetentną obsługę firm adekwatną do potrzeb członków klastra.

Internacjonalizacja:

 • jesteśmy organizacją zaangażowaną we współpracę międzynarodową,
 • jesteśmy ważnym partnerem Województwa w obszarze jego transgranicznej współpracy.
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl