Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Viva 4.0

Nowe sposoby kształcenia zawodowego w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym z „ViVA 4.0” – REKRUTACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Od 01.03.2018 r. Lubuski Klaster Metalowy wraz z partnerami: QCW GmbH Eisenhüttenstadt oraz Miastem Gorzów Wielkopolski realizuje projekt „ViVA 4.0” w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje się na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne, oraz łączone dualne kształcenie zawodowe po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do Przemysłu 4.0.

Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które zaintersowane są wspólnie z nami utworzeniem transgranicznego dualnego i łączonego (szkoła + przedsiębiorstwo) dualnego kształcenia zawodowego. Dlatego też ogłaszamy nabór przedsiębiorstw i zachęcamy do składania deklaracji współpracy i oświadczeń o intencji udostępnienia  przez przedsiębiorstwo wolnych miejsc nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektowym drogą elektroniczną na adres: biuro@lubuskiklaster.pl lub telefonicznie  (0048) 95 722 75 30.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja współpracy ViVA 4.0 LKM 

Deklaracja pracodawcy POL-DE

 

 

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

Projekt ViVA 4.0 realizowany jest w partnerstwie z Miastem Gorzów Wielkopolski i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.

Podmioty zainteresowane szerszą informacją o projekcie zapraszamy na stronę https://www.zawodowcy.gorzow.pl/article/148/VIVA%204.0

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl