Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Viva 4.0

INFORMACJE O PROJEKCIE

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” – to projekt zrealizowany w ramach działania:Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Realizatorami projektu byli: Lubuski Klaster Metalowy, Miasto Gorzów Wlkp. i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.

Wartość dofinansowania:     444 614,48 euro

Wartość całkowita:                  1 006 923,93 euro

Okres realizacji:                        1 marca 2018 r. – 30 września 2021 r.

Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt  wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu została stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona jest trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ odpowiada ono ich zapotrzebowaniu.

Cel główny został zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe, tj. stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech przez stworzenie dodatkowych ofert kształcenia; intensywny transfer wiedzy i wykorzystanie dobrze funkcjonujących sieci, w szczególności Lubuskiego Klastra Metalowego w Brandenburgii i woj. lubuskim; pozyskanie 15 polskich i 15 niemieckich MŚP działających w branży metalowo – elektrycznej na potrzeby realizacji projektu „VIVA 4.0“; zwiększenie kompetencji interkulturowych i językowych oraz mobilności i podniesienie zawodowych kompetencji specjalistycznych; rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w regionie (B/L); zwiększenie KNOW-HOW w zakresie technologii w regionie granicznym; modernizacja kształcenia zawodowego (B/L) z punktu widzenia „Przemysłu 4.0“.

TRANSGRANICZNY MODEL DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO VIVA 4.0

W imieniu partnerów projektu z przyjemnością prezentujemy wypracowany wspólnie „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”
/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”

Efekt końcowy w postaci schematu  modelu wygląda następująco:

Natomiast pełny opis modelu znajduje się tutaj: Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”

Wypracowane w ramach projektu moduły szkoleniowe (w języku polskim i niemieckim) są do pobrania na stronie Partnera – Urzędu Miasta pod nazwą: MODUŁY DO POBRANIA

TESTOWANIE MODUŁU BADANIA MATERIAŁOWE

11 marca 2020 roku w firmie  PUH TEST Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było przetestowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich modułu BADANIA MATERIAŁOWE. Moduł omówił Pan Włodzimierz Fleischer z Lubuskiego Klastra Metalowego, a ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Ryszard Bartz – Prezes firmy TEST – wraz ze swoimi pracownikami.

NABÓR NA SZKOLENIE CNC DLA UCZNIÓW

TRWA NABÓR NA SZKOLENIE CNC DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „TRANSGRANICZNY MODEL DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO VIVA 4.0”

Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu: podstaw obróbki skrawaniem, budowy obrabiarek CNC, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, komputerowego tworzenia dokumentacji technicznej
i technologicznej.

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA: ORIENTACYJNIE – 2 MARCA 2020 R.

(dokładna data i harmonogram po naborze)

MIEJSCE SZKOLENIA: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
UL. POMORSKA 67

TRYB: GODZINY POPOŁUDNIOWE – PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK

Kurs 60 godzinny w okresie marzec-grudzień 2020 (bez okresu wakacji), grupy 6 osobowe,
miejsc 36

Kontakt: malgorzata.pruszkowska@um.gorzow.pl, 95 73 55 752 lub sekretariat szkoły

Jaki zawód zagwarantuje mi pracę? Gdzie będę mógł się rozwijać zawodowo? Przed takimi pytaniami stoi wiele młodych osób podczas wyboru dalszego kierunku kształcenia. Jednym z zawodów gwarantujących ci pewną pracę jest operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. (https://dokariery.pl/-/operator-maszyn-cnc-zawod-przyszlosci 8.04.2019 r.)

Nowe sposoby kształcenia zawodowego w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym z „ViVA 4.0” – REKRUTACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Od 01.03.2018 r. Lubuski Klaster Metalowy wraz z partnerami: QCW GmbH Eisenhüttenstadt oraz Miastem Gorzów Wielkopolski realizuje projekt „ViVA 4.0” w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje się na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne, oraz łączone dualne kształcenie zawodowe po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do Przemysłu 4.0.

Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które zaintersowane są wspólnie z nami utworzeniem transgranicznego dualnego i łączonego (szkoła + przedsiębiorstwo) dualnego kształcenia zawodowego. Dlatego też ogłaszamy nabór przedsiębiorstw i zachęcamy do składania deklaracji współpracy i oświadczeń o intencji udostępnienia  przez przedsiębiorstwo wolnych miejsc nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektowym drogą elektroniczną na adres: biuro@lubuskiklaster.pl lub telefonicznie  (0048) 95 722 75 30.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja współpracy ViVA 4.0 LKM

Deklaracja pracodawcy POL-DE

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0.”

Głównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.

Projekt ViVA 4.0 realizowany jest w partnerstwie z Miastem Gorzów Wielkopolski i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.

Podmioty zainteresowane szerszą informacją o projekcie zapraszamy na stronę https://www.zawodowcy.gorzow.pl/article/148/VIVA%204.0

W ubiegły czwartek, tj. 14 listopada 2019 r., w Stanowicach odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne członków naszego klastra.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualnymi i planowanymi działaniami Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego oraz podyskutować o możliwościach współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć w nadchodzącym roku.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z założeniami i głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu ViVA 4.0. w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje się na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz łączone dualne kształcenie zawodowe po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do Przemysłu 4.0.
Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które są zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia i wdrażania transgranicznego dualnego modelu kształcenia zawodowego łączącego edukację szkolną z przedsiębiorstwem. Do składania deklaracji współpracy oraz oświadczeń o intencji udostępnienia przez przedsiębiorstwa wolnych miejsc nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże) zachęcał jego koordynator pan Włodzimierz Fleischer.

STARTZEIT

Lubuski Klaster Metalowy wraz z Miastem Gorzów Wielkopolski i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w ramach projektu ViVA 4.0. – Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego,uczestniczył w przedsięwzięciu zwanym STARTZEIT.
Jest to nie tylko swego rodzaju połączenie targów edukacyjnych dla młodzieży oraz targów pracy, ale również jest to impreza rodzinna dla młodszych i starszych, skupiona wokół profesjonalnej orientacji w centrum szkoleniowym QCW GmbH. STARTZEIT to przedsięwzięcie, które łączy w sobie platformę cyfrową i spotkania w realu, które stworzą ramy do prezentacji firm i promowania kształcenia zawodowego w sposób praktyczny. Na targach nasze stoisko cieszyło się powodzeniem, zwłaszcza wśród młodszych uczestników.
Więcej informacji o tej imprezie tutaj.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl