Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Zostań Członkiem

Deklaracja członka wspierającego

POBIERZ


Deklaracja członka zwyczajnego

POBIERZ


Regulamin opłat członkowskich Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wlkp.

§ 1.

1. Wysokość składki członkowskiej (dla przyjętych w poczet członków wspierających) wskazanej w Deklaracji członkowskiej jest zależna od wielkości zatrudnienia w danej firmie i stanowi odpowiednio:

a) dla podmiotów zatrudniających od 1 do 9 pracowników: 30 złotych miesięcznie,

b) dla podmiotów zatrudniających od 10 do 50 pracowników: 75 złotych miesięcznie,

c) dla podmiotów zatrudniających od 51 do 100 pracowników: 140 złotych miesięcznie,

d) dla podmiotów zatrudniających od 101 do 250 pracowników: 280 złotych miesięcznie,

e) dla podmiotów zatrudniających od 251: 415 złotych miesięcznie,

2. Składka członkowska uiszczana jest w pełnej wysokości w terminach określonych Uchwałą Walnego Zebrania Członków LKM.

3. W przypadku podmiotów przyjętych w poczet członków w trakcie półrocza danego roku składka członkowska jest naliczana proporcjonalnie, z zaokrągleniem do pełnych miesięcy.

§ 2.

Członkostwo w LKM bez uiszczenia składek członkowskich dopuszczalne jest jedynie w przypadku organizacji samorządu gospodarczego i organizacji współpracujących pod warunkiem, iż wobec Lubuskiego Klastra Metalowego organizacje te zastosują zasadę wzajemności. Podstawę zwolnienia od ponoszenia opłat związanych z członkostwem, tj. zastosowanie stawki „0” stanowić będzie pisemne porozumienie o współpracy.

§ 3.

Regulamin wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku.

§ 4.

Niniejszy Regulamin Opłat Członkowskich uchwalony został na Walnym Zebraniu Członków dnia 18.10.2021 r. w Gorzowie Wlkp.

POBIERZ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl