Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Projekty członków LKM

Projekt SIMP: Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce

Projekt ZIPH: Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców

Projekt ZIPH: Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II

Projekt ZIPH: Profesjonalizacja usług ZIPH w Gorzowie Wlkp. poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości RCP

Projekt ZIPH: Z bonem po innowacje 2.0

Projekt GOT PNP sp. z o.o.: Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw

Projekt GOT PNP sp. z o.o.: Zielona Chemia/GRÜNE CHEMIE
Projekt GOT PNP sp. z o.o.: Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska / Drohnen oder Industrie 4.0 für den Umweltschutz

Projekt LOP: Projekt Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH: EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (NWC/SK)

Projekt ZIPH: Z bonem po innowacje: Projekt Rozszerzenie zakresu świadczonych usług badawczych w oparciu o wdrożenie nowej technologii badań radiograficznych (RT) złączy spawanych, materiałów hutniczych oraz tworzyw sztucznych opartej na wykorzystaniu mobilnej, radiograficznej instalacji badawczej. PUH TEST Sp. z o.o. Sp. K.

Projekt GOTECH Sp. z o.o.: Innowacyjna metoda spawania obrotowego

Projekt ZM MESTIL Sp. z o.o.: Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno – gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystująca ciepło odpadowe

Projekt HaCon Sp. z o.o.: Poprawa jakości powietrza w regionie dzięki instalacji urządzeń do suchego odpylania gazów odlotowych z żeliwiaków w firmie Hacon Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl