Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Projekty członków LKM

Projekt ZIPH: Z bonem po innowacje 3.0

Projekt SIMP: Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce

Projekt ZIPH: Profesjonalizacja usług ZIPH w Gorzowie Wlkp. poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości RCP

Projekt GOT PNP sp. z o.o.: Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw

Projekt ZM Mestil Sp. z o.o.: Wdrożenie własnych wyników badań w zakresie wprowadzenia nowej linii pneumatycznych wałów rozprężnych dla przemysłu

Projekty Dobrowolski Sp. z o.o.:

  • Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk
  • Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej
  • Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego
  • Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Projekty ZIPH:

  • Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców
  • Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II
  • Z bonem po innowacje 2.0

Projekty GOT PNP sp. z o.o.:

  • Zielona Chemia/GRÜNE CHEMIE. Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska / Drohnen oder Industrie 4.0 für den Umweltschutz
  • Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu realizacji usług wsparcia dla MŚP

Projekt LOP: Projekt Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH: EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (NWC/SK)

Projekt PUH TEST Sp. z o.o. Sp. K.: Rozszerzenie zakresu świadczonych usług badawczych w oparciu o wdrożenie nowej technologii badań radiograficznych (RT) złączy spawanych, materiałów hutniczych oraz tworzyw sztucznych opartej na wykorzystaniu mobilnej, radiograficznej instalacji badawczej.

Projekt GOTECH Sp. z o.o.: Innowacyjna metoda spawania obrotowego

Projekt AMP Sp. z o.o.: Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali

Projekt ZM MESTIL Sp. z o.o.: Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno – gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystująca ciepło odpadowe

Projekt Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.: Pierwsza w Polsce siłownia wiatrowa z turbiną o pionowej osi obrotu, oparta o polskie rozwiązania konstrukcyjne

Projekt Zakład Produkcyjno-Handlowy „RAFI” Alicja Mielcarek: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów metalowych przez firmę „RAFI”

Projekt HaCon Sp. z o.o.: Poprawa jakości powietrza w regionie dzięki instalacji urządzeń do suchego odpylania gazów odlotowych z żeliwiaków w firmie Hacon Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl