Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta

Lubuski Klaster Metalowy oferuje następujące możliwości usługowe:

Pozyskiwanie, ocena, analiza i dostarczanie członkom klastra różnego typu informacji leżących w obszarze zainteresowań klastra
Kojarzenie partnerów biznesowych w poszukiwaniu kontrahentów, dostawców, podwykonawców oraz pośrednictwo kooperacyjne dla lokalnych firm, prowadzenie i aktualizacja bazy danych firm, jednostek naukowych, ekspertów i specjalistów branżowych
Organizacja wsparcia przy identyfikowaniu lub rozwiązywaniu problemów technicznych
Udzielania informacji o dostępie do źródeł finansowania zewnętrznego (programy UE, programy PARP, programy NCBR, etc.) na rozwój przedsiębiorstw
Działania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii, kojarzenie podmiotów gospodarczych i jednostek naukowo-badawczych w zakresie nawiązania współpracy
Przygotowanie i organizacja imprez informacyjno – integracyjnych, spotkań i warsztatów tematycznych, wymiany dobrych praktyk
Przygotowanie i organizacja działań promocyjnych, organizacja udziału w targach, wystawach i wizyt studyjnych
Doradztwo w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji: instalacji, maszyn, urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych
Doradztwo i organizacja szkoleń specjalistycznych w zakresie systemów zarządzania, oceny zgodności wyrobów i certyfikacji personelu

Członkowie Lubuskiego Klastra Metalowego prowadzą działalność w zakresie:

 • wytwarzania konstrukcji spawanych dla: przemysłu, energetyki, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa
 • wytwarzania konstrukcji offshore, elementów konstrukcji turbin wiatrowych
 • wytwarzania konstrukcji stalowych hal, konstrukcji stalowych lekkich, wyposażenia ferm hodowlanych
 • realizacji kompletnych obiektów przemysłowych
 • kompleksowego przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych
 • wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla różnych branż przemysłowych (m.in.: motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej)
 • wytwarzania maszyn i linii produkcyjnych do obróbki drewna, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz kompletnych linii technologicznych do łączenia drewna
 • zautomatyzowanej, precyzyjnej obróbki części aluminiowych odlewanych ciśnieniowo
 • produkcji i obróbki odlewów z żeliwa szarego wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, budowie łodzi i statków, budowie maszyn i narzędzi i odlewów dla maszyn rolniczych
 • produkcja drobnych, precyzyjnych detali o średnicy od 2 do 45mm
 • remontów i przebudowy barek i łodzi
 • remontów, napraw i modernizacji części mechanicznej turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • budowy, naprawy i modernizacji kotłów energetycznych i urządzeń pomocniczych
 • wytwarzania kominków i palenisk, pieców wolnostojących, wkładów kominkowych oraz zaawansowanych urządzeń grzewczych
 • budowy, naprawy i modyfikacji form wtryskowych spawanie laserem,
 • wykonywania badań mechanicznych wyrobów metalowych i hutniczych oraz połączeń spajanych, w tym z tworzyw sztucznych
 • wykonywania badań niszczących i nieniszczące (VT,PT,MT,UT,RT) oraz badań metalograficznych makro i mikroskopowych
 • usług laboratorium pomiarowego 3D w zakresie pomiarów współrzędnościowych
 • badań i komercjalizacji innowacyjnych technologii i usług środowiskowych
 • usług szkoleniowych i doradczych w zakresie międzynarodowych norm zarządzania, oceny zgodności wyrobów i certyfikacji osób
 • doradztwa w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Główne technologie stosowane w przedsiębiorstwach zrzeszonych w LKM:

 • technologie spawalnicze, kwalifikowanie technologii spawalniczych wg norm PN-EN ISO
 • automatyczne cięcie tlenowe, plazmowe i laserowe stali
 • obróbka wiórowa na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (toczenie i frezowanie wieloosiowe)
 • obróbka plastyczna
 • technologie zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych: przygotowanie powierzchni, malowanie, cynkowanie ogniowe
 • montaż maszyn, urządzeń i instalacji
 • technologia wytwarzania odlewów z żeliwa szarego metodą formowania ręcznego i metodą pełnej formy
 • współrzędnościowa technika pomiarowa 3D
 • pomiar drgań, osiowanie wałów i sprzęgieł, wyważanie elementów wirujących
 • elektropolerowanie stali nierdzewnych
 • frezowanie obwiedniowe i szlifowanie kół zębatych o zębach prostych i skośnych oraz obróbka kół stożkowych o zębach prostych metodą Gleasona
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl