Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Nowa współpraca w celu promocji polskich firm!

Lubuski Klaster Metalowy z dumą ogłasza udział w projekcie „Mapowanie technologii w przedsiębiorstwach klastrowych”, realizowanym przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości.
Dzięki naszemu wsparciu została stworzona aktualna baza danych na temat technologii stosowanych w polskich firmach.
Pierwsza edycja projektu zmapowała branżę obróbki metali. Narzędzie to nie tylko umożliwia identyfikację firm korzystających z nowoczesnych rozwiązań, ale także wspiera naszych przedsiębiorców w umacnianiu pozycji rynkowej oraz włączaniu się do globalnych łańcuchów wartości.
Jesteśmy przekonani, że udział w tym projekcie przyczyni się do dalszego rozwoju polskich firm oraz
wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Sprawdź narzędzie „Mapowanie technologii” na portalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.
Link do narzędzia : https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/mapowanie-technologii-opis/

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl