Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Spotkanie z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa

W dniu 24.01.2024 r. w siedzibie HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. odbyło się spotkanie zainicjowane przez Lubuski Klaster Metalowy oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa. Motywem przewodnim spotkania było omówienie współpracy gospodarki, szkół średnich i administracji w zakresie kształcenia przyszłej kadry spawalniczej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Łuksiewicz – GIT Centrum Spawalnictwa: prof.dr.hab. inż. Jacek Słania oraz mgr inż. Andrzej Wójtowicz. LKM reprezentował Pan Dyrektor Włodzimierz Fleischer, a Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu Pani Dyrektor Magdalena Łabuza. W imieniu naszej HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. udział wzięli: Prezes Zarządu Roman Mizerny , Dyrektor Zarządzający Wojciech Gremplewski, Dyrektor ds. Marketingu i Handlu Sylwester Kubała oraz Główny Spawalnik Bronisław Musolf.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele Łuksiewicz – GIT Centrum Spawalnictwa zaproponowali podpisanie porozumienia o współpracy prowadzenia kursów badań nieniszczących z LKM oraz CEZIB-em.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl