Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AJP ZWYCIĘZCĄ RANKINGU PERSPEKTYW

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zajęła pierwsze miejsce w opublikowanym po raz 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 w kategorii Publicznych Uczelni Zawodowych.
Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych obejmuje publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/ranking-szkol-wyzszych-perspektywy-2020-uniwersytet-jagiellonski-na-czele ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk
Jesteśmy dumni ze zwycięstwa naszej Uczelni i zachęcamy do studiowania na AJP.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl