Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Badanie dojrzałości cyfrowej Przedsiębiorstw

Lubuski Klaster Metalowywe współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości realizuje badanie dojrzałości cyfrowej Przedsiębiorstw.

Ta forma badania jest autorskim programem Platformy Przemysłu Przyszłości do samodzielnego wykorzystania przez firmy w celu oceny ich sytuacji względem ustalonego wzorca. Pozwala na weryfikację słabych i mocnych stron, tworząc jednocześnie płaszczyznę do dyskusji nad kierunkami zmian w przedsiębiorstwie, ustalonymi na podstawie wystandaryzowanego podejścia.

Takie badanie umożliwia porównywanie wyników pomiędzy przedsiębiorstwami, co może być pomocne w procesach zarządczych. Przeprowadzenie badania dojrzałości cyfrowej w przedsiębiorstwach klastrowych pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji dla ich właścicieli i osób zarządzających dot. kierunków ewentualnych zmian oraz potrzeb firm, które mogą być wykorzystane w przyszłych projektach realizowanych przez koordynatorów klastrów.

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z linku do narzędzia badawczego i wypełnienia przedmiotowej ankiety dostępnej pod linkiem: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/formularze/samoocena-dojrzalosci-cyfrowej/?_blocks_slider_2=0

Zwracamy się do Państwa z prośbą o priorytetowe potraktowanie naszej prośby. Realizując to zadanie jesteśmy bardzo ograniczeni ramami czasowymi. Prosimy tym samym aby zadanie wykonać najpóźniej do dnia 30.XI.2021 r.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl