Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Benchmarking klastrów 2020

Benchmarking klastrów w Polsce jest badaniem cyklicznym. Dotychczas zrealizowano cztery edycje badania – w latach 2010, 2012, 2014 i 2018. Lubuski Klaster Metalowy jest jedynym klastrem w województwie, który zakwalifikował się do badania w piątej edycji. Również jako jedyny klaster w Lubuskiem brał udział we wszystkich poprzednich badaniach.
Badania benchmarkingowe klastrów pozwalają pogłębić wiedzę o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce, a ich głównym celem jest zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce. Wyniki benchmarkingu klastrów mogą stanowić podstawę dla doskonalenia różnorodnych aspektów ich funkcjonowania w Polsce.
Raport ogólny z benchmarkingu klastrów w Polsce – edycja 2020 – dostępny jest pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/benchmarking-klastrow

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl