Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

http://www.cptt.uz.zgora.pl/
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl