Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

CYFRYZACJA W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM

Transformacja cyfrowa dotyka praktycznie każdego obszaru życia, obszar edukacji i rozwoju zasobów ludzkich nie jest tutaj wyjątkiem. „Nawiązanie współpracy transgranicznej w celu stworzenia platformy cyfrowej dla rozwoju zasobów ludzkich w przemyśle metalowym i elektromaszynowym oraz wspólnej promocji rozwoju gospodarczego” to temat polsko-niemieckiego spotkania, które odbyło się 14.09.2022 w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp.
Uczestnicy spotkania omawiali różne aspekty cyfryzacji w dziedzinie gospodarki i edukacji w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Zaczynając od możliwości i wyzwań związanych z nową fabryką Tesli w regionie, przez tematy związane z kooperacją i rozwojem kompetencji przyszłości w przemyśle 4.0., wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle i edukacji, aż po innowacje związane z lubuskimi inteligentnymi specjalizacjami.
Szczegółowe tematy wystąpień i prezentacji zawiera Program wydarzenia.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl