Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

CZY SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA JEST OSIĄGALNA TYLKO DLA DUŻYCH FIRM?

Często spotykamy się z tym przeświadczeniem wśród mniejszych przedsiębiorców. Można to podsumować tylko w jeden sposób.
Dawno i nieprawda.

  • A jak jest w rzeczywistości ? Od 2018 roku cały obszar kraju stał się jedną, wielką Strefą Ekonomiczną, nazywaną fachowo Polską Strefą Inwestycji.
  • W praktyce rozumiana w stary sposób „przynależność do strefy ekonomicznej” stała się prostsza niż mogłoby się wydawać. Inwestycji w swój biznes można dokonać na prywatnym gruncie i otrzymać z tego tytułu od spółki zarządzającej danym obszarem zwolnienie z podatku dochodowego PIT lub CIT na 10, 12 lub nawet 15 lat.
  • Dla mikro firmy na naszym obszarze oddziaływania- już od 100 tys. pln kosztów inwestycyjnych-można otrzymać pomoc w wysokości 60% zainwestowanych środków.

Zadzwoń i zapytaj o wsparcie dla inwestycji w Twojej firmie: https://kssse.pl/, +48 95 721 98 00, marketing@kssse.pl

źródło: https://www.facebook.com/investpoland/

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl