Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Dofinansowania do innowacji

Z przyjemnością informujemy, że lubuskie MŚP zyskają kolejną możliwość finansowania swojej działalności badawczo-rozwojowej. Projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacji poprzez udzielenie bonu na realizację prac badawczo-rozwojowych, realizowany jest przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem to:
• przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
• wdrożenie nabytych prac B+R,
• opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
• doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
• uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
• doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
• doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
• doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie ZIPH: https://www.ziph.pl/pl/artykul/733/z-bonem-po-innowacje-3-0.html

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl