Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Europejskie Dni Pracy (EDP)

20 października br. odbędą się Europejskie Dni Pracy (EDP) on-line pod nazwą Work@PL2022 organizowane na platformie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).
Wydarzenie koordynowane jest przez WUP w Warszawie i skierowane jest do polskich pracodawców poszukujących pracowników z państw członkowskich UE/EFTA, w tym Polaków przebywających w tych państwach.
Więcej: https://europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl