Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

INŻYNIERIA INNOWACJI

KONFERENCJA NAUKOWA

INŻYNIERIA  INNOWACJI

 

zawiadomienie o konferencji organizowanej przez

wydział techniczny państwowej wyższej szkoły zawodowej

im. jakuba z paradyża w gorzowie wielkopolskim

WSPÓŁORGANIZATOR: LUBUSKI KLASTER METALOWY

 

w dniu  15 kwietnia  2016

 

Cel konferencji

Kontynuacja cyklicznych konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Zmiana nazwy konferencji to zwrócenie się jej tematyką do zagadnień bieżących środowiska inżynierskiego. Innowacyjna gospodarka to nowe wymagania dla procesu kształcenia realizowane w Uczelni we współpracy ze środowiskiem gospodarczym.  Konferencja służy także prezentacji osiągnięć naukowych Uczelni, w tym prac dyplomowych absolwentów. Towarzyszyć jej będą warsztaty z wybranych zagadnień nauk technicznych.

 

Tematyka konferencji

W ramach konferencji planuje się przeprowadzenie dyskusji na tematy związane z następującymi zagadnieniami:

                umiejętności i kompetencje absolwenta uczelni technicznej na lokalnym rynku pracy,

                Laboratorium Środowiskowe Uczelni i laboratoria firm w kontekście kształcenia przyszłych pracowników,

                celowe projekty badawcze dla potrzeb przemysłu, wpisujące się w strategię inteligentnych specjalizacji,

                prace naukowe a gospodarka regionu.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z wybranych zagadnień nauk technicznych.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl