Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Klaster w kierunku innowacji

W minionym miesiącu Lubuski Klaster Metalowy zaangażował się w działania mające na celu wzrost innowacyjności, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i na poziomie klastra i jego członków.
Najpierw odbyło się zdalne spotkanie Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, m.in. z Panią Joanną Malon – Dyrektor DEPARTAMENTU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podczas spotkania poruszono m.in. tematy związane z aktualizacją inteligentnych specjalizacji, rozwojem polityki klastrowej w regionie oraz wspieraniem rozwoju innowacyjności.

Następnie przedstawiciele naszego klastra wzięli udział w Lubuskim Forum Innowacji – spotkaniu online, podczas którego eksperci, samorządowcy i naukowcy omawiali konieczność współpracy w celu realizacji Strategii Rozwoju Województwa oraz innych działań mających na celu podnoszenie innowacyjności regionu.
Mamy nadzieję, że spotkanie to było początkiem dalszych wspólnych prac na rzecz szeroko rozumianych innowacji.
Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl