Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Kolejny rok działania LKM

Na początku września członkowie Lubuskiego Klastra Metalowego spotkali się na corocznym Walnym Zebraniu Członków. Podczas spotkania władze Klastra podsumowały działalność w ostatnim roku i otrzymały absolutorium.
Oprócz obowiązkowych punktów w porządku obrad znalazła się również informacja na temat Partnerstwa SMART FACTORY 4.0. utworzonego dzięki konkursowi na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.
Podczas zebrania rozmawiano również o działaniach planowanych w końcówce bieżącego roku oraz w roku kolejnym. W ramach omawiania przyszłych aktywności, Pan Robert Sylwesiuk z firmy REKORD POMORZE Sp. z o.o. przybliżył przedsiębiorcom „Akademię Rekord” – nowy projekt dla członków klastra, którego głównymi celami są: transfer wiedzy w zakresie dobrych praktyk lub rozwiązania poszczególnych problemów za pomocą systemu informatycznego autorstwa firmy Rekord oraz podniesienie świadomości/kompetencji kadry zarządzającej wysokiego oraz średniego szczebla w zakresie optymalizacji procesów.
Wszystkie materiały związane z zamknięciem minionego roku dostępne są do wglądu w biurze klastra.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl