Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Konferencja EuRegioNet

20.02.2020r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja kończąca projekt „EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów”. Organizatorami spotkania byli: Lubuska Organizacja Pracodawców, Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder), Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Centrum für Innovation und Technologie Forst(Lausitz).

W ramach konferencji dokonano podsumowania trwającego od końca 2017r. projektu. Oprócz wystąpień przedstawicieli świata polityki i osób reprezentujących poszczególnych partnerów projektu EuRegioNet, odbyły sie prezentacje jego efektów, w tym m.in. dwóch nowo utworzonych klastrów: Klastra Zwalczania Gatunków Inwazyjnych oraz Klastra Turystyki Historycznej.

Dodatkowo, w trakcie spotkania wręczono także nagrody „Europracodawca” oraz zaprezentowano najnowsze wydawnictwo Lubuskiej Organizacji Przedsiębiorców – Monografię gospodarczą regionu gorzowskiego.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl