Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Kurs: Personel nadzorująco-kontrolujący jakość antykorozyjnych powłok malarskich wg wymagań normy PN-EN 1090-2 (wraz z egzaminem certyfikującym)

Zapraszamy Państwa na kurs personelu ds. ochrony antykorozyjnej organizowany wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Spawalnictwa w systemie w tzw. sesji wyjazdowej:

termin 21-25 października 2019 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944-7. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i kontrolę jakości w firmach produkujących stalowe konstrukcje, zbiorniki, rurociągi, urządzenia itp. wymagające zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi.

Kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia oraz egzamin.
Wartością dodaną wszystkich szkoleń jest to, że wszystko, łącznie z egzaminem odbywa się na miejscu w Gorzowie Wielkopolskim.

Koszt kursu (wraz z egzaminem certyfikującym) wynosi 3 600 zł + 23 VAT, od osoby.

W ramach tego kosztu zapewniamy pomoce szkoleniowe w postaci skryptów (przechodzą na własność uczestników szkolenia) oraz inne konieczne wyposażenie.
Zapewniamy podczas całego szkolenia catering (przerwy kawowe, lunch).

Kandydat ubiegający się o uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu ds. ochrony antykorozyjnej powinien spełniać wymagania “PROGRAM CERTYFIKACJI PERSONELU NADZORUJĄCO-KONTROLUJĄCEGO JAKOŚĆ ANTYKOROZYJNYCH POWŁOK MALARSKICH DLA WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2”.
Ponadto informujemy, że ukończenie szkolenia stanowi podstawę do certyfikacji uczestnika szkolenia.
Uczestnik szkolenia powinien w dniu rozpoczęcia szkolenia posiadać:
– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
– kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni.

Grupa szkoleniowa – maksymalnie 12 osób.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@lubuskiklaster.pl
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursów. Rabaty dla firm zgłaszających dwie osoby i więcej oraz członków LKM i SIMP.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Linki do załączników:
Karta zgłoszenia na kurs
Wniosek o wydanie certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090 – 2   

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl