Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712

Zapraszamy Państwa na kolejne kursy z zakresu badań nieniszczących organizowane wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w systemie w tzw. sesji wyjazdowej.
Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712 w metodzie:

– badań wizualnych VT 1 i 2 na I i II stopień – 06.05.-10.05.2019
– badań penetracyjnych PT 1 i 2 na I i II stopień – 13.05.-18.05.2019
– badań magnetyczno-proszkowych MT 1 i 2 na I i II stopień – 20.05.-25.05.2019

Kursy są prowadzone w systemie MULTISEKTOR. Absolwenci kursów badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), dla stopni kwalifikacji 1, 2, 3 otrzymują uprawnienia w sektorach przemysłowych „Wytwarzanie” i „Badania przed- i eksploatacyjne
wraz z wytwarzaniem” oraz w sektorach wyrobu – wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t), odlewy (c), odkuwki (f).

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu, przeprowadzanego według wymagań normy ISO 9712, przez komisję powołaną przez kierownika Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs obejmuje wykłady, pokazy i ćwiczenia oraz egzamin.
Wartością dodaną wszystkich szkoleń jest to, że wszystko, łącznie z egzaminem odbywa się na miejscu w Gorzowie Wielkopolskim.

Koszt kursu (wraz z egzaminem certyfikującym) wynosi 3 900 zł + 23 VAT, od osoby.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursów.
Rabaty dla firm zgłaszających dwie osoby i więcej oraz członków LKM i SIMP.
W ramach tego kosztu zapewniamy pomoce szkoleniowe w postaci skryptów (przechodzą na własność uczestników szkolenia) oraz inne konieczne wyposażenie.
Zapewniamy podczas całego szkolenia catering (przerwy kawowe, lunch).

Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w szkoleniu do uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (NDT) wg normy PN-EN ISO 9712 powinien spełniać wymagania „Programu certyfikacji personelu badań nieniszczących”.
Ponadto informujemy, że ukończenie szkolenia stanowi podstawę do certyfikacji uczestnika szkolenia wg wymagań normy ISO 9712.
Uczestnik szkolenia powinien w dniu rozpoczęcia szkolenia posiadać:
– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu;
– wypełnione i potwierdzone zaświadczenie o zdolności widzenia;
– kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni;
– 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne.

Rekrutacja uczestników kursu ma charakter otwarty, tzn. uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę w dowolnym terminie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@lubuskiklaster.pl
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Załączniki:
Karta zgłoszenia na kurs badań nieniszczących
Wniosek o wydanie/ rozszerzenie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących 
Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących – odnowienie/recertyfikacja 
Zaświadczenie o teście widzenia

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl