Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

LKM NAGRODZONY

Podczas uroczystego otwarcia Laboratorium Środowiskowego w PWSZ nasz klaster otrzymał specjalne podziękowania i statuetkę od Ministra Gospodarki. Nagrodę za wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez aktywną współpracę z sektorem publicznym i szkolnictwem zawodowym oraz działania mające na celu dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez inicjowanie technicznych kierunków kształcenia odebrał wiceprezes Lubuskiego Klastra Metalowego, prezes HOLDINGU-ZREMB Gorzów S.A., Pan Roman Mizerny.

Znaczące zasługi dla urzeczywistnienia tego laboratorium mają także gorzowscy przedsiębiorcy zrzeszeni w naszym klastrze i członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich., a najbardziej ofiarni z nich otrzymali podczas uroczystości pamiątkowe medale z Ministerstwa Gospodarki, które w imieniu ministra wręczali wicewojewoda gorzowski Jan Świrepo i wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Roman Dziduch.

Zasługi firm i stowarzyszeń to także ich udział w dotychczasowym procesie kształcenia studentów kierunków technicznych PWSZ w postaci realizacji zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych. W gronie tym należy wymienić: ae group polska sp. z o.o. ze Strzelec Krajeńskich, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., „HOLDING-ZREMB Gorzów” S.A., Ośrodek Usług Technicznych „Mezar” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „TEST” Ryszard Bartz, SIMP Oddział Gorzów Wlkp., Zakład Mechaniczny „MESTIL” sp. z o.o.

Dziękujemy za wyróżnienie i liczymy na dalszą owocną współpracę na rzecz rozwijania technicznych kierunków kształcenia w naszym regionie.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl