Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

LKM SPEŁNIA STANDARDY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z kolejnym opracowaniem charakteryzującym klastry w Polsce. Pod koniec 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikacji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (47%) – wszystkie w fazie rozwoju spełniło, a 34 nie spełniły standardów zarządzania. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Lubuski Klaster Metalowy znalazł się w grupie klastrów spełniających standardy zarządzania i jest jedynym takim klastrem w województwie.

Więcej informacji na temat raportu na stronach PARP.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl