Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

LUBUSKI KONGRES GOSPODARCZY

LUBUSKI KONGRES GOSPODARCZY – PROFILOWANE SZKOLNICTWO ZAWODOWE SZANSĄ REGIONALNEJ GOSPODARKI

Platforma dialogu pomiędzy środowiskiem biznesowym, naukowym i administracją to główne założenie Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 30 marca br. w Zielonej Górze. Organizatorem wydarzenia będzie Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak, współorganizatorami: prof. ekonomii Dariusz Rosati, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr hab. Waldemar Sługocki, senator RP.

Głównym tematem spotkania będzie omówienie innowacyjnych trendów rozwojowych w obszarze gospodarki oraz możliwości wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich.

W ramach Kongresu przewidziano debatę z udziałem przedstawicieli departamentów unijnych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców na temat komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy biznesu z nauką oraz dostosowania edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków unijnych.

W spotkaniu udział wezmą lubuscy przedsiębiorcy, parlamentarzyści, radni województwa lubuskiego, samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 22 marca 2016r. drogą mailową na adres: coi@lubuskie.pl lub pod numerem telefonu 68 456 54 25.

Serdecznie zapraszamy!

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl