Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

LUBUSKIE BONY WSPARCIA – WAŻNE INFORMACJE


ZIPH:Uprzejmie informujemy, iż wspólnie z Zarządem Województwa Lubuskiego podjęliśmy decyzję o wznowieniu konkursu w ramach projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH i przeprowadzeniu naboru uzupełniającego w oparciu o poniższe zasady, więcej.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl