Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Nowe obszary współpracy LKM i UZ

Podpisaniem listu intencyjnego rozpoczęła się bardziej oficjalna współpraca pomiędzy Lubuskim Klastrem Metalowym a Uniwersytetem Zielonogórskim, w szczególności  Instytutem Inżynierii Mechanicznej.

Potencjał obu instytucji będzie wykorzystywany między innymi w zakresie:

– prowadzenia wspólnych prac badań naukowych, organizowaniu wspólnych laboratoriów badawczych;

– realizacji wspólnych, innowacyjnych projektów;

– wspólnego udziału w programach badawczych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Unii Europejskiej, oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych;

– podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników;

– podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez m.in. promowanie tematów i wykonanie prac dyplomowych, organizowanie praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów;

– komercjalizacji wyników prac rozwojowych czy badań naukowych.

Osobą koordynującą tę współpracę po stronie naszego nowego partnera jest dr hab. inż. Justyna Patalas – Maliszewska, prof. UZ dyrektor  Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ.

Liczymy na to, że współpraca z kolejną szkołą wyższą przyczyni się do efektywnego połączenia świata biznesu i edukacji i podniesie atrakcyjność gospodarczą całego regionu.  

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl