Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

NOWY PATENT W ZAKŁADZIE MECHANICZNYM MESTIL Sp. z o.o.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił patentu Zakładowi Mechanicznemu MESTIL Sp. z o.o. na wynalazek pt. „Wał rozprężny do osiowego centrowania gilzy”. Twórcami wynalazku są : Zbigniew Rudowicz, Krzysztof Rudowicz, Adam Rosiński, Grzegorz Włażewski.
Przedmiotem wynalazku jest wał rozprężny do osiowego centrowania gilzy stosowany do podtrzymania osi obrotu gilzy z nawijanym na nią materiałem, w wielu dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w papiernictwie i włókiennictwie.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl