Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2018”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Zarząd Główny w Warszawie organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2018”

12 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2018 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

prace i stanowiska naukowo-badawcze,
osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
prace wykonane w średnich szkołach technicznych,
Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

konstrukcji wyrobów,
technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
ochrony środowiska,
poprawy warunków BHP.
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
etap II przez Zarząd Główny SIMP.
Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 31 marca 2019 r.
więcej

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl