Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

PRZEMYSŁ 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 20.11.2020 r. organizuje zdalną konferencję „Przemysł 4.0” (wielokrotnie przekładaną), w której można przedstawić wyniki swoich prac naukowych o tematyce obejmującej przede wszystkim najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń. W szczególności tematyka może dotyczyć np. integracji inteligentnych systemów produkcyjnych, komunikacji systemów cybernetycznych i ludzi, globalnej digitalizacji i wirtualizacji, systemów decyzyjnych, przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz elastycznego dostosowywania inteligentnych fabryk do zmieniających się wymagań i preferencji odbiorców. Artykuły będą opublikowane w monografii pokonferencyjnej datowanej na rok 2020.W imieniu organizatorów zachęcamy do zarejestrowania się i udziału w konferencji. Szczegóły na stronie: http://konferencja-p4.2020.ajp.edu.pl

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl