Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Przemysł – nauka dobre połącznie-informacje po spotkaniu

W imieniu Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Klastra Metalowego, serdecznie dziękujemy za udziału w spotkaniu z serii „Przemysł – nauka dobre połącznie”, które odbyło się 12 marca 2021 r.

Podczas spotkania, które zgromadziło osoby ze świata biznesu i nauki, zarówno na AJP, jak i przed monitorami komputerów, omówiono możliwości dalszego rozwijania współpracy, realizacji staży, praktyk i studiów dualnych, przedstawiono zaplecze technologiczne Wydziału oraz omówiono możliwości działań proinnowacyjnych.

Pani Dziekan dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas zwróciła się z prośbą do przedsiębiorców o wypełnienie krótkiej ankiety, która umożliwi lepsze przystosowanie programów studiów do potrzeb przedsiębiorców oraz usprawni komunikację pomiędzy uczelnią a firmami. Tym z Państwa, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, przekazujemy wykorzystaną tam prezentację oraz zachęcamy do wypełnienia ankiety.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl