Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Radni przyjęli strategię rozwoju miasta

Rada Miasta na sesji w środę przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

fot. Bartłomiej Nowosielski

Dokument kreśli wizję rozwoju miasta na najbliższe lata, wytycza cele do realizacji i kierunki działań. To plan, który pozwoli we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności, rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią.
W toku prac nad Strategią uznano, iż Gorzów w najbliższych latach będą tworzyć aktywni mieszkańcy, żyjący w atrakcyjnej przestrzeni miasta, przygotowanego na wyzwania przyszłości, będącego jednocześnie miastem innowacyjnej gospodarki.

Strategia Rozwoju Miasta to również dokument, który będzie podstawą do wydatkowania funduszy europejskich w nowej perspektywie 2021-2027.

Wizja miasta określona w Strategii:

  • Gorzów Wielkopolski miastem dla pokoleń, dbającym o swoją tożsamość. Miastem aktywnych mieszkańców, zadowolonych z jakości życia oraz oferty usług publicznych.
  • Miastem z ukształtowanym i atrakcyjnym centrum oraz wysokim poziomem ładu przestrzennego. Miastem korzystającym w sposób zrównoważony z posiadanych zasobów oraz walorów przyrodniczych.
  • Gorzów Wielkopolski miastem innowacyjnego przemysłu. Opierającym rozwój gospodarczy na potencjale położenia, rozwijających się branżach oraz nowoczesnych technologiach.
  • Miastem o rozwiniętej infrastrukturze oraz usługach komunikacji kołowej i kolejowej, dobrze skomunikowanym z resztą kraju, a także w układzie transgranicznym.
  • Gorzów Wielkopolski miastem dbającym o wysoką jakość kształcenia, w tym zawodowego, korespondującego z ofertą kształcenia na poziomie wyższym.

    źródło: Wydział Promocji i Informacji
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl