Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Razem w walce z COVID-19!

Tak jak od wielu lat, tak również w tym tak trudnym dla wszystkich okresie, lokalna społeczność może na nas liczyć!
HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. wsparł niebagatelną kwotą 173 tys. zł. gorzowski szpital. Pieniądze te przeznaczone zostały na zakup respiratora i utworzenie pracowni biologii molekularnej. Ponadto szpital otrzymał od nas również 1000 certyfikowanych maseczek.
https://holding-zremb.pl/

Together in the fight against COVID-19!As for many years, also in this difficult time for all, the local community can count on us!
HOLDING-ZREMB donated a substantial amount of 173 k Polish Zloty to the Gorzów hospital. Donation has supported the purchase of a respirator and the creation of a molecular biology laboratory. Additionally, the hospital also received 1000 certified face masks from us.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl