Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Regionalne Forum Przemysłowe – Konferencja Lubuskiego Klastra Metalowego

Honorowy Patronat:

Partner wiodący:

Partnerzy:

Opieka medialna:

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl