Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Równość płci w Horyzoncie Europa – webinar

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z programu ramowego Horyzont Europa na szkolenie poświęcone aspektom równości płci w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter online i odbędzie się już 9 czerwca br. w godz. 10:00-11:30.

W programie Horyzont Europa Komisja Europejska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz równości płci w badaniach i innowacjach. W świetle obowiązujących zapisów prawnych w programie Horyzont Europa wprowadzono trzy główne poziomy, na których równość płci została uwzględniona, i które docelowo mają prowadzić do zwiększenia poziomu równouprawnienia.

Są to:

  • wymóg posiadania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) jako kryterium kwalifikowalności dla wszystkich wnioskodawców będących jednostkami sektora publicznego, ośrodkami badawczymi lub instytucjami szkolnictwa wyższego, chcących uczestniczyć w Horyzoncie Europa;
  • włączenie wymiaru płci do treści przedstawionych we wniosku badań i innowacji;
  • równowaga płci w zespołach badawczych.

Szkolenie poprowadzą:

p. Agnieszka Korpal – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie;
p. Bogna Hryniszyn – ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Horyzontu Europa usytuowanego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
p. Iwona Niedojadło – ekspertka Fundacji Flexi Mind.

Zapraszamy do rejestracji!


Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela p. Agnieszka Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl , tel. 91 449 47 23.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl