Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Spotkanie klastrowe w Stanowicach

W ubiegły czwartek, tj. 14 listopada 2019 r., w Stanowicach odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne członków naszego klastra.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualnymi i planowanymi działaniami Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego oraz podyskutować o możliwościach współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć w nadchodzącym roku.
Szczególnie interesującym punktem programu spotkania była prezentacja skanera 3D, jednego z produktów polskiej firmy Evatronix SA z Bielska Białej. eviXscan 3D to idealne rozwiązanie do inżynierii odwrotnej. Przedstawiciele firmy Evatronix zaprezentowali tworzenie modelu CAD na podstawie gotowego detalu.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z założeniami i głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu ViVA 4.0. w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje się na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz łączone dualne kształcenie zawodowe po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do Przemysłu 4.0.
Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które są zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia i wdrażania transgranicznego dualnego modelu kształcenia zawodowego łączącego edukację szkolną z przedsiębiorstwem. Do składania deklaracji współpracy oraz oświadczeń o intencji udostępnienia przez przedsiębiorstwa wolnych miejsc nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże) zachęcał jego koordynator pan Włodzimierz Fleischer.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl