Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Uniwersytet Zielonogórski w gronie klastrowiczów

2 lipca 2021 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej (IIM) Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie networkingowe pomiędzy przedstawicielami IIM oraz Lubuskiego Klastra Metalowego (LKM). Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy LKM i Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie m.in. transferu wiedzy oraz możliwości pozyskiwania wspólnych projektów naukowo badawczych. Spotkanie otworzyła Pani prof. Maria Mrówczyńska, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, podkreślając jak ważne jest współdziałanie przedsiębiorstw i Uczelni. Następnie Pan Andrzej Graczykowski, Prezes LKM przekazał na ręce Pani Rektor  certyfikat członkostwa Uniwersytetu Zielonogórskiego w LKM. W trakcie spotkania, Prezes LKM przedstawił strukturę, misję, partnerów, strategię rozwoju oraz projekty realizowane przez LKM raz zaprezentował wyniki współpracy z dotychczasowymi partnerami.  Następnie, Pani prof. Justyna Patalas-Maliszewska, Dyrektor IIM, zaprezentowała obszary badań, laboratoria oraz przykładowe prace badawcze realizowane przez pracowników IIM. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na problemy w województwie lubuskim związane z odpływem młodzieży do większych aglomeracji miejskich. W końcowej części spotkania, zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia laboratorium Inżynierii Mechanicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Laboratorium Druku 3D i Prototypowania, gdzie prof. Piotr Kuryło przedstawił możliwości druku 3D metalowych elementów metodą SLM (Selective Laser Melting). Na wyposażeniu laboratorium znajduje się system 3D do metalu (drukarka wraz z całym osprzętem) EOS M290, zakupiony w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (nr projektu 003/RID/2018/19). W Laboratorium Profilometrii Optycznej prof. Radosława Marudy goście zapoznali się natomiast z najnowszym na rynku mikroskopem Sensofar S neox umożliwiającego skanowanie próbki w trzech technologiach: konfokalnej, interferometrycznej, Focus Variation wykorzystywanego m.in. do określania topografii powierzchni oraz zużycia narzędzi.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl