Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

V Spotkanie Nauki z Biznesem

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ma zaszczyt zaprosić na V Spotkanie Nauki z Biznesem, które odbędzie się w dniu 19 pażdziernika 2023 roku w Laboratorium Hala Technologiczna, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin.

Naszą pasją jest łączenie nauki i biznesu. Rozwijając się dla przemysłu w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Ministra Edukacji i Nauki zwiększamy możliwości badawcze naszego wydziału m.in. o badania technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących, badania związane z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości, kooperacji robotów i ludzi, technologii IIoT.

Spotkanie kierowane jest do firm zainteresowanych współpracą, poszukujących partnerów naukowych i biznesowych.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wpisujących się w realizację inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, w tym:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych,

oraz przedstawicieli przemysłu:

 • stoczniowego,
 • offshorowego,
 • przeładunkowego,
 • energetyki wiatrowej,
 • drzewnego,
 • kamieniarskiego,
 • wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • hydrauliki,
 • medycznego,

chcących rozwijać swoje procesy produkcyjne oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z możliwościami badawczymi Wydziału.

Na Spotkaniu przedstawiona zostanie aparatura badawcza zakupiona w ramach realizacji projektów:

 1. „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020.
 2. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020.

Projekt współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Data: 19.10.2023 r. (czwartek)
Czas: 09:00-16:00
Miejsce spotkania: Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin – Laboratorium Hala Technologiczna
Kontakt: (+48) 888 592 561 lub aterelak@zut.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji:
https://forms.office.com/e/9gDuzQCjws

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Wydarzenie zapewnia możliwość spotkania oraz bliższego poznania naukowców, zaplecza badawczego oraz możliwości jakie stwarza współpraca z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
 • Dyskusje w ramach panelów eksperckich oraz zapoznanie się z możliwościami badawczymi,
 • aplikacyjnymi i wdrożeniowymi prezentowanej infrastruktury.
 • To okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z przedsiębiorcami.
 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania dostępne są na stronie Hala Technologiczna WIMiM – Koncepcja Przemysłu 4.0 – V Spotkanie Nauki i Biznesu (zut.edu.pl)

Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą, poszukujące partnerów naukowych i biznesowych.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl