Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Walne Zebranie Członków 2020

Z uwagi na pandemię, tegoroczne Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego odbyło się później niż zwykle, bo dopiero 17 września 2020 roku.
Jako że było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, omawiane tematy dotyczyły nie tylko ostatniego okresu, ale całej czteroletniej kadencji.
Dononano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Do zarządu dołączyły nowe osoby, tj. Pani Katarzyna Cheba oraz Pani Aleksandra Radomska-Zalas, natomiast Pan Andrzej Kuciński, po rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie, został wybrany do komisji rewizyjnej. Na pozostałych członków komisji wybrano Pana Ryszarda Bartza oraz Pana Zbigniewa Marcinkiewicza.
Po ukonstytuowaniu się zarządu, prezesem nadal pozostaje Pan Andrzej Graczykowski.
Sporo uwagi poświęcono też przyszłym zamierzeniom i działaniom klastra, m.in. aktualizacji strategii na kolejne lata, projektowi INEPT w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET oraz najbliższym wydarzeniom.
Mamy nadzieję, że obecna sytuacja związana z pandemią, pozwoli na realizowanie tych zamierzeń.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl