Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Ważne kształcenie praktyczne

Firmom członkowskim LKM bardzo zależy na praktycznym kształceniu przyszłych pracowników i jak najlepszym dopasowaniu ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest spotkanie, które odbyło się 13 sierpnia w firmie ae group w Strzelcach Krajeńskich.
Pan Piotr Downar z firmy ae group, Pani Aleksandra Radomska-Zalas z Akademii im. Jakuba z PAradyża oraz Pan Włodzimierz Fleischer z LKM rozmawiali o możliwościach współpracy oraz organizacji praktyk i staży. Firma ae po raz kolejny wsparła kształcenie praktyczne na Wydziale Technicznym i przekazała zestawy narzędzi, które wykorzystane zostaną przez studentów podczas zajęć w laboratorium technik CNC oraz inżynierii wytwarzania.
Serdecznie dziękujemy firmie ae group za miłe i owocne spotkanie!
Informacje na temat tego spotkania wraz z relacją fotograficzną znajdują się również na stronie Wydziału Technicznego AJP.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl