Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Wizyta studyjna ViVA 4.0 w QCW GmbH Eisenhüttenstadt „Best Practice – dualne kształcenie zawodowe”

6 września 2018 r. odbyła się Wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone w ramach projektu Interreg VA Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”. GF Ralf Hillburger zaprezentował placówkę Centrum Kształcenia Gospodarczego spółka z o.o.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, kadry zarządzającej projektem, klastra metalowego i pracodawców, a także dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy oraz przedstawiciel wyższej uczelni.
więcej

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl